Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Economy Green Energy αποτελεί μία επιχείρηση-οντότητα, που εκτός της διασφάλισης της παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, φροντίζει να λειτουργεί ως μέρος του κοινωνικού συνόλου, μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και εξελίσσεται. Αναγνωρίζει έτσι την ευθύνη που αυτονόητα της αναλογεί, τόσο απέναντι στην κοινωνία όσο και στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, με σεβασμό στον άνθρωπο και απώτερο σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου, συμμετέχει ενεργά, ως χορηγός της ομάδας Ecinisi running team, στους παρακάτω αγώνες δρόμου:

2016

2017

2018