Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενικά

Τον Μάιο του 1997, ο μηχανολόγος-μηχανικός Απόστολος Ευαγ. Οικονόμου (με Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 32037) ίδρυσε την εταιρεία ηλιακών συστημάτων ECONOMY INOX ΕΠΕ, τα προϊόντα της οποίας παράγονται και διατίθενται μέχρι και σήμερα με τον πιστοποιημένο κατά SOLAR KEYMARK ηλιακό συλλέκτη υψηλών προδιαγραφών «APOLLON».
Απασχολεί 33 άτομα μόνιμο προσωπικό, μεταξύ των οποίων 5 μηχανολόγους μηχανικούς, 14 εξειδικευμένους τεχνικούς-εγκαταστάτες στο τμήμα Φυσικού Αερίου, 6 τεχνικούς αερίων καυσίμων στο τμήμα service, 6 άτομα στο τμήμα πωλήσεων & 2 άτομα στο τμήμα customer service.

Η γκάμα των ηλιακών θερμοσιφώνων της εταιρείας

Είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα «ΕΝ 12976-2 / ISO 9459-2» και έχει μετρήσεις απόδοσης από το αναγνωρισμένο Πανευρωπαϊκό Εργαστήριο «ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με αριθμό μητρώου συστημάτων 2121 & 2122 / 17/7/2009. Τα Ηλιακά “ECONOMY” διατίθενται τόσο στον Ελλαδικό χώρο μέσω τοπικών αντιπροσώπων, όσο και στο εξωτερικό (Μαρόκο, Ιταλία, Κροατία, Σερβία, Ουγγαρία, Μεξικό).
Από το 2000, εκ παραλλήλου με την κατασκευή και εμπορία Ηλιακών Συστημάτων (χονδρική-λιανική πώληση) καθώς και την εξαγωγική της δραστηριότητα, η εταιρεία, συνεπικουρούμενη και από τα δύο παιδιά του ιδρυτή της, δραστηριοποιείται και στο χώρο του Φυσικού Αερίου.
Πραγματοποιεί Μελέτες και εσωτερικές Εγκαταστάσεις αυτονομιών (διαμερίσματα), κεντρικών θερμάνσεων (πολυκατοικίες) και επαγγελματικών χώρων (εστιατόρια, αρτοποιεία κτλ).

Πολιτική Ποιότητας της Economy Green Energy

Πολιτική της Economy Green Energy είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της, παράγοντας και διακινώντας προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των σύγχρονων καταναλωτών.

Εφαρμόζει και εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις των κάτωθι προτύπων:
 • Τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 : 2008 12975 & 12976 στους ηλιακούς θερμοσίφωνες.
 • Με το ΦΕΚ 976 τεύχος 2/28.03.2012 για τα υλικά σύνδεσης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου & των αυτοματισμών προστασίας.
 • Το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 : 2015 για το σύστημα διαχείρισης της TUV Austria τόσο για την μελέτη όσο και για την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση συστημάτων φυσικού αερίου & ηλιακών συστημάτων.
 • Για την ορθή λειτουργία των συσκευών -ετήσιο service- εφαρμόζουμε το ΦΕΚ 2654Β/9‐11‐2011.
Προμηθεύεται πρώτες ύλες από πιστοποιημένες ελληνικές εταιρείες του κλάδου όπως:
 

Η εταιρία συνεργάζεται με τις επίσημες αντιπροσωπείες των οίκων που εισάγουν τις συσκευές Φ.Α. όπως:

 
 

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας, που παρακολουθούνται με ευθύνη του Δ/ντή Διαχείρισης Ποιότητας και παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των ανασκοπήσεων του ΣΔΠ (Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας)

Κύριοι άξονες της πολιτικής ποιότητας
 • Η ικανοποίηση του πελάτη
 • Το After sales service & After sales support
 • Η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Η διαρκής βελτίωση της εταιρείας και των παρεχομένων
  υπηρεσιών
 • Η ασφάλεια των εργαζομένων
 • Η συνεχής επιστημονική και τεχνική επιμόρφωση των στελεχών της εταιρείας, Μηχανικών και Τεχνικών με σεμινάρια & εκπαίδευση στα εργοστάσια κατασκευής και στους κατά τόπους εισαγωγείς των συσκευών φυσικού αερίου και των ενεργειακών συστημάτων

Πιστοποιήσεις Ιso Solar Κeymark

Catalog