Ένας ακόμη κύκλος ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα, χρηματοδοτούμενος από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έρχονται πέντε προγράμματα ” Εξοικονομώ”  για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τα ποσοστά ενίσχυσης αναμένεται να διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο πρόγραμμα. Δηλαδή:

 1. Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75% στα ιδιοκατοικούμενα και 65% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.
 2. Από 5.000 έως 10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 70% στα ιδιοκατοικούμενα και 60% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.
 3. Από 10.000 έως 20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55% στα ιδιοκατοικούμενα και 45% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.
 4. Από 20.000 έως 30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45% στα ιδιοκατοικούμενα και 40% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.
 5. Από 30.000 έως 50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40% στα ιδιοκατοικούμενα και 40% επίσης στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης
      bool(true)
    

«Εξοικονομώ επιχειρώντας»

Πριν από το τέλος του χρόνου έχει προγραμματιστεί το «Εξοικονομώ επιχειρώντας», το οποίο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 8.500 εμπορικών ακινήτων (από τις οποίες 1.200 είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους.

      bool(true)
    

«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω»

Στο τέλος του χρόνου έχει προγραμματιστεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω» για νέους. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να αναβαθμιστεί μια παλαιά πατρογονική κατοικία με μικρό κόστος, έτσι ώστε οι νέοι να κατοικήσουν σε αυτή. Το πρόγραμμα αυτό κινείται σε δύο άξονες: να αναβαθμιστεί ενεργειακά το παλαιό σπίτι και να ανακαινιστεί για να αξιοποιηθεί από τους νέους ιδιοκτήτες του. Εκτιμώμενοι δικαιούχοι είναι 20.000 νέοι 18-39 ετών, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 350 εκατ. ευρώ.

      bool(false)
    

«Εξοικονομώ: Ποια προγράμματα θα τρέξουν το 2023

 • «Εξοικονομώ» για τα κτίρια του Δημοσίου

Στις αρχές του επόμενου χρόνου αναμένεται να τρέξει και το ειδικό πρόγραμμα του «Εξοικονομώ» για τα κτίρια του Δημοσίου με προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ.

 • «Εξοικονομώ» για τους ιδιοκτήτες 

Ένας ακόμη κύκλος του «Εξοικονομώ» θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα) για την κύρια κατοικία τους ή για νοικιασμένο σπίτι που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.