Main Menu

Τι περιλαμβάνει ο λογαριασμός του φυσικού αερίου;

Aπό 1/1/2017 οι χρεώσεις στον Λογαριασμό Κατανάλωσης εμφανίζονται σύμφωνα και με τη νέα νομοθεσία (Ν.4336/2015) με διακριτό τρόπο, ως εξής:
- Τέλος Μεταφοράς: αφορά τη χρέωση για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από τα σημεία εισόδου του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ως τα όρια της Αττικής. Το ποσό αποδίδεται στον Διαχειριστή του Δικτύου  Μεταφοράς Φυσικού Αερίου,
- Τέλος Διανομής: αφορά τη χρέωση για τη διακίνηση του φυσικού αερίου από τα όρια της Αττικής έως τον μετρητή του καταναλωτή. Το ποσό αποδίδεται στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και
- Κόστος προμήθειας: αφορά τη χρέωση για την προμήθεια

Κάθε πότε εκδίδεται ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου;

Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου εκδίδεται σε τακτά περιοδικά διαστήματα, κάθε μήνα για τις κεντρικές θερμάνσεις και κάθε δίμηνο για τις αυτονομίες.
Οι λογαριασμοί φυσικού αερίου εκδίδονται ως:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ  όταν έχει ληφθεί εκ μέρους της Εταιρίας ή υποβληθεί εκ μέρους του πελάτη η ένδειξη του μετρητή αερίου και αναφέρουν την φράση ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.
ΕΝΑΝΤΙ όταν δεν έχει ληφθεί η ένδειξη του μετρητή αερίου λόγω υπαιτιότητας του πελάτη και αναφέρουν την φράση ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.
Σε περίπτωση εκκαθάρισης μετά από την έκδοση έναντι λογαριασμών αναφέρεται η φράση ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝΤΙ καθώς και η περίοδος των έναντι λογαριασμών.  Η συνολική ποσότητα αερίου που καταναλώνεται στο διάστημα μεταξύ 2 διαδοχικών εκκαθαριστικών μετρήσεων επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες κατανάλωσης κάθε μήνα. Μετά από λογαριασμό/ούς έναντι, στον εκκαθαριστικό λογαριασμό επαναπροσδιορίζεται η καταναλωθείσα ποσότητα και αξία του αερίου για όλο το διάστημα αναφοράς και γίνεται αφαίρεση των έναντι ποσοτήτων και αξιών από προηγούμενους έναντι λογαριασμούς.

Ποιοί είναι οι φόροι που επιβάλλονται στο φυσικό αέριο;

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ: Απόφαση ΡΑΕ 43/2016 - Ισούται με 0,000021505 €/kWh.
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ): Σύμφωνα με το Ν.4001/2011, άρθρο 73 και την απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) η ΕΠΑ Αττικής υποχρεούται να συνεισπράττει με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αερίου την χρέωση για το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και να την αποδίδει στον Διαχειριστή ΕΣΦΑ. Το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) υπόκειται σε ΦΠΑ και ειδικό τέλος  (5‰) και εφαρμόζεται επί της κατανάλωσης αερίου στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αερίου που εκδίδονται από 1/11/14 και μετά ενώ υπολογίζεται επί των καταναλωθέντων ποσοτήτων από 1/10/14 και μετά. Αφορά τους προστατευόμενους καταναλωτές και ισούται με 0,00035 €/kWh.
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Βάσει του Ν.4389/2016, η ΕΠΑ Αττικής υποχρεούται να συνεισπράττει, σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα του νόμου, με τους λογαριασμούς αερίου τη χρέωση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και να την αποδίδει στο Κράτος .Ν. 3986/2011 - 0,00108 €/kWh.
Ειδικό Τέλος 0,5% (ΔΕΤΕ): Ν. 2093/1992 & Ν.2960/2001 - Ισούται με το 0,5% επί του συνόλου χρέωσης ενέργειας, χρέωσης ισχύος και ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.: Στη συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος, ΤΑΕ και ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ) επιβάλλεται ΦΠΑ 13%.

Τι είναι ο Συντελεστής μετατροπής στον λογαριασμό φυσικού αερίου:

Ο συντελεστής μετατροπής, που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, μετατρέπει τα κυβικά μέτρα (Νm3) φυσικού αερίου σε kWh και εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο τους. Ο συντελεστής μετατροπής μεταβάλλεται κάθε μήνα σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου.

Τι είναι η Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ);

Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), που αποτελείται από είκοσι (20) χαρακτήρες, μοναδικούς για κάθε Σημείο Παράδοσης του Δικτύου Διανομής. Ο ΗΚΑΣΠ καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Τελικού Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά.

Τι γίνεται σε περίπτωση που δε λάβω το λογαρισμό έγκαιρα;

Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου αποστέλλεται με φροντίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση παροχής Αερίου ή σε άλλη διεύθυνση, η οποία έχει ρητά δηλωθεί από εσάς. Έτσι, υποχρεούστε να γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία τυχόν αλλαγή αυτής της διεύθυνσης, ώστε να είναι πάντοτε εφικτή η επίδοση του Λογαριασμού στα προκαθορισμένα τακτά διαστήματα, καθώς και οποιασδήποτε άλλου είδους κοινοποίησης εκ μέρους της Εταιρείας. Επίσης, γνωστοποιεί πιθανές περιπτώσεις μη παραλαβής των Λογαριασμών και ζητά την επανεκτύπωση των λογαριασμών αερίου στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών ή επικοινωνώντας με το 1133.

Τι γίνεται σε περίπτωση που καθυστερήσω να πληρώσω το λογαριασμό; Μου κόβουν την παροχή φυσικού αερίου;

Στην περίπτωση που δεν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα  τις οφειλές σας προς την ΕΠΑ Αττικής, οι οποίες μπορούν να αφορούν την κατανάλωση φυσικού αερίου και οποιαδήποτε άλλη χρέωση που συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμού σας,  και εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από τη λήξη πληρωμής του λογαριασμού σας  αποστέλλεται ταχυδρομικά μια ενημερωτική επιστολή υπενθύμισης χρέους.
Με την επιστολή υπενθύμισης ενημερώνεστε για την οφειλή καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Εταιρεία, εφόσον δεν εξοφληθούν οι οφειλές σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Εφόσον δεν εξοφλήσετε έγκαιρα τον λογαριασμό σας, η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την αποκοπή της παροχής του φυσικού αερίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανασύνδεσή σας αποτελεί η πλήρης εξόφληση του εκπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς και η καταβολή του αντίστοιχου κόστους επανασύνδεσης.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου που λάβω είναι υπέρογκος και δε συμφωνεί με την κατανάλωση που έκανα;

Σε αυτήν την περίπτωση οφείλετε να εγείρετε εγγράφως την εν λόγω διαφωνία  με την ΕΠΑ Αττικής τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του σχετικού λογαριασμού. Η ΕΠΑ Αττικής οφείλει να σας απαντήσει εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβει τη σχετική ειδοποίηση.
Εάν λυθεί η διαφωνία, το οφειλόμενο ποσό, με τις τυχόν τροποποιήσεις, καταβάλλεται κατά την ορισμένη ημερομηνία.
Εάν δε λυθεί η διαφωνία, τότε οφείλετε να εξοφλήσετε τον αρχικό λογαριασμό στο σύνολό του, εντός της ορισμένης προθεσμίας πληρωμής και η διαφωνία θα λυθεί είτε από το όργανο επίλυσης διαφορών είτε τελικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Σε περίπτωση που έχω πληρώσει παραπάνω από ότι κατανάλωσα, θα μου επιστρέψετε τα χρήματα;

Το ποσό θα συμψηφιστεί στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης. Αν επιθυμείτε, τα χρήματα μπορούν να επιστραφούν σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό που θα μας δηλώσετε.