bool(true)
    

Φόροι Φυσικού Αερίου

Οι φόροι, οι οποίοι επιβάλλονται στο φυσικό αέριο από την Ελληνική Νομοθεσία, είναι:

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ: Απόφαση ΡΑΕ 43/2016 – Ισούται με 0,000021505 €/kWh.

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ): ΦΕΚ Β’2536/2014 – Για προστατευόμενους καταναλωτές ισούται με 0,00035 €/kWh.

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Ν. 3986/2011 – 0,00108 €/kWh.

Ειδικό Τέλος 0,5%: Ν. 2093/1992 & Ν.2960/2001 – Ισούται με το 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.: Στη συνολική αξία (χρέωση προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ) επιβάλλεται ΦΠΑ 13%.

      bool(true)
    

Γιατί αλλάζει η τιμή του φυσικού Αερίου κάθε μήνα;

Με δεδομένο ότι το μικτό περιθώριο εμπορίας παραμένει σταθερό, η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, είτε ανοδικά είτε πτωτικά, οφείλεται στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου, το κόστος τελών διανομής από την Οικεία ΕΔΑ και το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου από το διαχειριστή ΕΣΦΑ

      bool(true)
    

Πως διαμορφώνεται η τιμή του Φυσικού αερίου;

Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας παρέχει το φυσικό αέριο στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου.

Παράλληλα, μετακυλύει κόστη για τη μεταφορά και διανομή του μέσω των δικτύων φυσικού αερίου τα οποία είναι ρυθμιζόμενα.

Η τιμή προμήθειας, βασίζεται στο κόστος προμήθειας αερίου.

Αναθεωρείται σε μηνιαία βάση ενώ προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα.

Στην τιμή αυτή προστίθεται η τιμή διανομής και το κόστος μεταφοράς, όπως αυτά εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και οι επιβαλλόμενοι φόροι από την Ελληνική Πολιτεία (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

      bool(true)
    

Τι περιλαμβάνει ο λογαριασμός του φυσικού αερίου;

Χρέωση Προµήθειας + Χρέωση Μεταφοράς + Τέλος ∆ιανοµής + Φόροι και Τέλη (ΕΦΚ, ΤΑΕ, Ειδικό Τέλος 0,5%, ΦΠΑ).

Τιμή Προμήθειας

Η τιµή προµήθειας ανά µήνα βασίζεται στο κόστος προµήθειας του φυσικού αερίου ως αγαθό για την Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από τους Προµηθευτές της, το οποίο είναι µεταβλητό και αναθεωρείται σε µηνιαία βάση.

Τιμή Μεταφοράς

Η τιμή μεταφοράς προκύπτει από το ρυθμιζόμενο τιμολόγιο μεταφοράς (ΦΕΚ Β 2436/20.06.2019), που η Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως Προμηθευτής αποδίδει στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), για την χρήση του Δικτύου Μεταφοράς σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό τιμολόγησης βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ (σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών του ΕΣΦΑ – ΦΕΚ B’ 2601/28.06.2019).

Τέλος Διανομής

Το τέλος διανοµής είναι ρυθµιζόµενο (ΦΕΚ 444/2017, 3490/2016, Αποφάσεις ΡΑΕ Ο-345, Ο-346, Ο-347, Ο-348) και περιλαµβάνει τη χρέωση ενέργειας διανοµής η οποία αφορά στο αναλογικό σκέλος του κόστους διανοµής και επιπλέον τη χρέωση δυναµικότητας, η οποία επιβάλλεται βάσει της συµβολαιοποιηµένης ισχύος του πελάτη (για την Αττική) ή βάσει του εγκατεστηµένου τύπου µετρητή (για τις λοιπές περιοχές της Ελλάδας).

Φόροι και Τέλη

Τέλος, στην τιµή προστίθενται οι παρακάτω επιβαλλόµενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι και τέλη

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

      bool(true)
    

Τι είναι ο Συντελεστής μετατροπής στον λογαριασμό φυσικού αερίου:

Ο συντελεστής μετατροπής, που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, μετατρέπει τα κυβικά μέτρα (Νm3) φυσικού αερίου σε kWh και εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο τους. Ο συντελεστής μετατροπής μεταβάλλεται κάθε μήνα σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου.

      bool(true)
    

Τι είναι η Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ);

Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), που αποτελείται από είκοσι (20) χαρακτήρες, μοναδικούς για κάθε Σημείο Παράδοσης του Δικτύου Διανομής. Ο ΗΚΑΣΠ καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Τελικού Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά.