bool(true)
    

Η επαγγελματική χρήση του φυσικού αερίου έχει πολλές εφαρμογές…

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φυσικό αέριο για τη θέρμανση την επιχείρησής σας, τόσο του εσωτερικού χώρου όσο και του εξωτερικού χώρου.

Η θέρμανση του εσωτερικού χώρου μπορεί να γίνει:

 • Με χρήση του υπάρχοντα λέβητα ή αντικατάστασή του καθώς και αντικατάσταση του καυστήρα.
 • Με χρήση επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης με ενσωματωμένο καυστήρα.
 • Με αερόθερμα φυσικού αερίου (αυτόνομες συσκευές που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο, παράγουν ζεστό αέρα, ενώ τα καυσαέρια απάγονται με οριζόντια απαγωγή καυσαερίων στον εξωτερικό χώρο – χωρίς καπνοδόχο).
 • Με αερολέβητα καύσης φυσικού αερίου – αεραγωγούς (η θέρμανση με αέρα γίνεται σε συνδυασμό με τον εξαερισμό του χώρου).

Επίσης, για τη θέρμανση των εξωτερικών χώρων χρησιμοποιούνται συσκευές ακτινοβολίας (επιδαπέδιες ή οροφής), με τις οποίες επιτυγχάνεται η τοπική επιθυμητή θέρμανση.

Μαγείρεμα – Ψήσιμο

Για όλα τα είδη και μεθόδους μαγειρέματος και ψησίματος και ανάλογα με τις εξειδικευμένες επαγγελματικές σας ανάγκες υπάρχουν συσκευές που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός σας λειτουργεί με καυστήρα πετρελαίου απαιτείται μόνο αλλαγή του καυστήρα με τον αντίστοιχο του φυσικού αερίου. Οι συσκευές φυσικού αερίου έχουν κόστος αντίστοιχο με τις ηλεκτρικές συσκευές. Στην περίπτωση που έχετε συσκευές, με ένδειξη CE, που λειτουργούν με υγραέριο για την αλλαγή σε φυσικό αέριο απαιτείται μόνο αλλαγή στα μπεκ της συσκευής.

Ζεστό Νερό

Με το φυσικό αέριο καλύπτετε τις ανάγκες σε ζεστό νερό οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου και έχετε πάντα άφθονο ζεστό νερό, άμεσα όποτε το θελήσετε χωρίς να απαιτείται η προθέρμανση.

Χρησιμοποιώντας boiler φυσικού αερίου κατάλληλης τεχνολογίας για κάθε περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου (ταχυθερμοσίφωνας, θερμοσίφωνας αποθήκευσης ή συνδυασμό αυτών στην ίδια συσκευή) έχετε άμεσα ζεστό νερό με το άνοιγμα της βρύσης, καλύπτοντας την ποσότητα που χρειάζεστε και χωρίς να σπαταλάτε ενέργεια.

Στην κατηγορία αυτή υπάρχει και μια σειρά πιο νέων συσκευών ταχυθερμαντήρων με μεγαλύτερη ικανότητα για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με έμφαση στη θερμοκρασία και τη σταθερότητα της σε όλες τις καταναλώσεις. Με τον έλεγχο ροής οι ταχυθερμοσίφωνες μοιράζουν το ζεστό νερό σε όσες βρύσες και αν ανοίξουν κρατώντας τη θερμοκρασία απολύτως σταθερή και ανεπηρέαστη από το άνοιγμα ή όχι και άλλων απολήξεων.

Οι θερμοσίφωνες αποθήκευσης είναι συσκευές δαπέδου και έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ζεστού νερού. Με την τεχνολογία αυτή μπορούν να θερμανθούν και να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες νερού.

Η κατάσταση αναμονής, όμως, οδηγεί σε ενεργειακές απώλειες. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να λειτουργεί η πηγή της θέρμανσης την ώρα που γίνεται χρήση του ζεστού νερού.

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω κρίνεται απαραίτητος σε ορισμένες περιπτώσεις και καλύπτεται με συσκευές οι οποίες είτε φέρουν ένα ταχυθερμοσίφωνα ενσωματωμένο με μια δεξαμενή αποθήκευσης θερμού νερού είτε με δύο ξεχωριστές συσκευές, οι οποίες όμως συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους.

Στην περίπτωση μη αυτόνομης συσκευής boiler, έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα μοντέλα ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με λέβητα φυσικού αερίου σαν εξωτερική πηγή παραγωγής ζεστού νερού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται η καύση του φυσικού αερίου στον αντίστοιχο λέβητα, ο οποίος με τη βοήθεια του μέσου μεταφοράς θερμότητας προσάγεται θερμότητα στο νερό χρήσης.

 ….Αναμεσά τους και πιο ειδικές

Πλύσιμο – Στέγνωμα – Σιδέρωμα (παραγωγή ατμού)

Για όλες τις απαιτούμενες εργασίες υπάρχουν συσκευές που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Ειδικότερα υπάρχουν πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, μηχανές στεγνού καθαρισμού, πρέσες σιδερώματος, καμπίνες σιδερώματος, κυλινδρικά σιδερωτήρια κ.ά.

Εφόσον κάποιες από τις συσκευές τροφοδοτούνται μέσω ατμογεννήτριας ή ατμολέβητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υφιστάμενο ατμολέβητα ή ατμογεννήτρια και απλά να αντικαταστήσετε τον καυστήρα πετρελαίου κίνησης με καυστήρα φυσικού αερίου. Ειδικότερα, στην περίπτωση που έχετε συσκευές που λειτουργούν με ενσωματωμένο καυστήρα υγραερίου (π.χ. στεγνωτήριο, κυλινδρικά σιδερωτήρια) για τη μετατροπή σε φυσικό αέριο απαιτείται μόνο αλλαγή στα μπεκ της συσκευής.

Βαφή – Ψήσιμο

Για την εργασία της βαφής και ψησίματος υπάρχουν θάλαμοι βαφής που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Συγκεκριμένα υπάρχουν 2 τεχνολογίες: η συμβατική τεχνολογία της έμμεσης καύσης με αερολέβητα καθώς και η τεχνολογία της άμεσης καύσης όπου λειτουργεί μόνο με αέριο καύσιμο και επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας 30% σε σχέση με την τεχνολογία της έμμεσης καύσης

Οι θάλαμοι φυσικού αερίου έχουν κόστος αντίστοιχο με τους θαλάμους πετρελαίου κίνησης ίδιας τεχνολογίας (έμμεσης καύσης), εφόσον ενδιαφέρεστε για νέα εγκατάσταση.

Για υφιστάμενες εγκαταστάσεις, δηλαδή θαλάμους με καυστήρα πετρελαίου απαιτείται αλλαγή του καυστήρα με τον αντίστοιχο του φυσικού αερίου καθώς και κάποιες αλλαγές στο υφιστάμενο χειριστήριο.

Οι θάλαμοι βαφής είναι ταχύτεροι στη λειτουργία τους με αποτέλεσμα να αυξάνει την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας (περισσότερες βαφές αυτοκινήτων την ημέρα). Επίσης, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση και στο ηλεκτρικό ρεύμα καθώς το μοτέρ τροφοδοσίας αέρα λειτουργεί μικρότερο χρονικό διάστημα.

Χύτευση – Επεξεργασία – Κόλληση

Για την εργασία της χύτευσης, της επεξεργασίας και της κόλλησης χρησιμοποιούνται οι γνωστοί πυρσοί που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Για τη λειτουργία των πυρσών απαιτείται και οξυγόνο η εγκατάσταση του οποίου είναι επίσης απλή.

Η χύτευση με το φυσικό αέριο γίνεται πιο αργά και βοηθά στην ποιότητά της καθώς δεν καταστρέφεται μέρος του μίγματος.

Συμπαραγωγή

Συμπαραγωγή είναι η ταυτόχρονη παραγωγή εκμεταλλεύσιμης ή αξιοποιήσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, από την ίδια ενεργειακή πηγή.

Για τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών. Όλα τα συστήματα ΣΗΘ περιλαμβάνουν πάντα έναν εξοπλισμό παραγωγής ρεύματος και ένα σύστημα ανάκτησης της θερμότητας. Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εμπορικό και μικρό βιομηχανικό τομέα είναι κυρίως:

 • μηχανές εσωτερικής καύσης
 • μικροστρόβιλοι
 • κυψέλες καυσίμου

Υπάρχει και δυνατότητα τριπαραγωγής με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας (μέσω ψύκτη απορρόφησης).
Το σύστημα συμπαραγωγής φυσικού αερίου είναι μια πολύ καλή πρόταση για τον επαγγελματικό σας χώρο, εφόσον οι ανάγκες σας καλύπτονται από το θερμικό φορτίο που παράγεται, αφού προσφέρει οικονομία στη λειτουργία, περιβαλλοντικό όφελος, αλλά και πιθανή ανεξαρτησία από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Κάλυψη Θερμικών Αναγκών σε βιοτεχνίες – βιομηχανίες

Το φυσικό αέριο βρίσκει εξειδικευμένες χρήσεις σε κλάδους της βιομηχανίας/βιοτεχνίας με άμεση κάλυψη θερμικών αναγκών όπως σε χυτήρια, ξηραντήρια, κλπ.
Στους περισσότερους κλάδους, όπου η κάλυψη των θερμικών αναγκών γίνεται έμμεσα με κάποιο ρευστό (ατμός, θερμαντικό λάδι, ζεστό νερό), η υποκατάσταση των άλλων καυσίμων από το φυσικό αέριο είναι πολύ απλή με χρήση του υπάρχοντα λέβητα/γεννήτριας ή αντικατάστασή του/της και με αντικατάσταση του καυστήρα.

Κλιματισμός

Με το φυσικό αέριο μπορείτε να επιτύχετε μια ολοκληρωμένη λύση για τον κλιματισμό του χώρου σας, δηλαδή ΨΥΞΗ το καλοκαίρι και ΘΕΡΜΑΝΣΗ το χειμώνα. Έχετε δηλαδή μια συσκευή για 2 χρήσεις, θέρμανση και ψύξη. Πολλές συσκευές παράγουν και ζεστό νερό χρήσης.

Απαιτείται μια κεντρική κλιματιστική μονάδα (αντλία θερμότητας με φυσικό αέριο ή μονάδα απορρόφησης) που τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο και οι εσωτερικές μονάδες (κλιματιστικά fan coils νερού ή ειδικές μονάδες freon) που τροφοδοτούνται από την κεντρική μονάδα.
Είναι μια περιβαλλοντική λύση που προσφέρει οικονομία στη λειτουργία.

      bool(true)
    

Δικαιολογητικά σύνδεσης(PDF)