Μπόιλερ λεβητοστασίου
Μπόιλερ λεβητοστασίου

Μπόιλερ λεβητοστασίου

Διατίθενται διάφορα μεγέθη μπόιλερ λεβητοστασίου χωρίς, με έναν ή με δύο εναλλάκτες τα οποία εξυπηρετούν πλήθος εφαρμογών. Tα μπόιλερ λεβητοστασίου τα συναντούμε κυρίως σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, με πολλούς συλλέκτες. Επίσης μικρά τέτοια συστήματα αντικαθιστούν συχνά τους ηλιακούς θερμοσίφωνες για λόγους τεχνικούς ή αισθητικής.

Διατιθεται σε:

Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστασολόγιο

▪ Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα & ABS καπάκια υψηλής αντοχής.
▪ Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS) (160lt έως 2000lt).
▪ Θερμική μόνωση που καθιστά ελάχιστες τις θερμικές απώλειες, διατηρώντας τη θερμοκρασία του ζεστού νερού.
▪ Μη αποσπώμενη, διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη για τους τύπους χωρητικότητας μέχρι και 500lt.
▪ Αποσπώμενη, μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, για τους τύπους χωρητικότητας 800lt έως 2000lt.
▪ Διατίθενται ως δοχεία αδρανείας (χωρίς εναλλάκτη).
▪ Ως επιπλέον υποβοήθηση προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική αντίσταση.

ECONOMY FC0 - Χωρίς Εναλλάκτη

MODEL
200
300
400
500
800
1000
1500
2000
Συνολική χωρητικότητα(EN 12897) (lt)
200
300
400
500
800
1000
1500
2000
Καθαρό Βάρος (kg)
45
66
117
125
175
211
338
388
Πάχος Μόνωσης (mm)
50
50
50
50
100
100
100
100
Μέγιστη Θερμοκρασία λειτουργίας
95
95
95
95
95
95
95
95
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού(MPa)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
ECONOMY FC1- Με έναν εναλλάκτη

MODEL
160
200
300
400
500
800
1000
1500
2000
Συνολική χωρητικότητα(EN 12897) (lt)
160
200
300
400
500
800
988
1500
1950
Καθαρό Βάρος (kg)
54
65
92
137
145
221
233
382
454
Πάχος Μόνωσης (mm)
50
50
50
50
50
100
100
100
100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1-Lower HE)
0.96
0.96
1.45
1.65
2.25
2.89
3.45
3.47
4.5
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1)
5.8
5.8
8.8
10
13.7
26.2
31.3
31.4
41.6
70-90 kW
39
39
52
61
86
148
175
175
250
60-80 kW
31
31
39
47
64
107
130
140
195
50-70 kW
17
17
29
33
41
70
85
100
130
50-60kW
9
9
24
17
20
50
56
80
68
70-90 kW-lt/min
28
28
37
44
62
61
72
72
102
60-80 kW-lt/min
22
22
28
34
46
44
53
57
80
50-70 kW-lt/min
12
12
21
24
28
29
35
41
53
50-60 kW-lt/min
13
13
34
25
27
20
23
33
2
Ποσότητα ζεστού νερού ΜΙΧ 45 (S1)-lt
190
240
330
412
553
845
1081
1728
2145
Απώλεια θερμότητας (ΔΤ 45Κ) kW/24H
1.6
1.7
2.1
2.8
3.1
5.1
5.3
6.5
8.3
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη
110
110
110
110
110
110
110
110
110
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού MPa
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
ECONOMY FC2- Με δύο εναλλάκτες

MODEL
200
300
400
500
800
1000
1500
2000
Συνολική χωρητικότητα(EN 12897) (lt)
200
300
400
500
800
977
1500
1928
Καθαρό Βάρος (kg)
70
100
146
158
252
279
421
501
Πάχος Μόνωσης (mm)
50
50
50
50
100
100
100
100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1-Lower HE)
0.75
1.21
1.65
2.25
2.89
3.45
3.47
4.5
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2-Upper HE)
0.54
0.85
0.76
1.04
1.54
1.31
2.3
2.7
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1)
4.6
7.4
10
13.7
26.2
31.3
31.4
41.6
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2)
3.3
5.2
4.6
6.4
9.4
7.9
20.5
25.2
70-90 kW
29
45
61
86
148
175
175
250
60-80 kW
22
33
47
64
107
130
140
195
50-70 kW
14
25
33
41
70
85
100
130
50-60 kW
7
20
17
20
50
56
80
68
70-90 kW
19
32
30
39
87
72
120
117
60-80 kW
13
24
21
27
57
50
95
83
50-70 kW
9
15
12
17
36
30
68
51
50-60 kW
5
9
4
6
20
17
51
24
70-90 lt/min
21
33
44
62
61
72
72
102
60-80 lt/min
16
24
34
46
44
53
57
80
50-70 lt/min
10
18
24
28
29
35
41
53
50-60 lt/min
11
28
25
27
20
23
33
26
70-90 lt/min
14
21
21
29
36
29
49
46
60-80 lt/min
9
17
15
19
23
20
39
34
50-70 lt/min
7
11
9
12
15
12
28
21
50-60 lt/min
8
13
6
10
8
7
21
10
Ποσότητα ζεστού νερού ΜΙΧ 45 (S1)-lt
225
302
405
510
823
1055
1660
2080
Ποσότητα ζεστού νερού ΜΙΧ 45 (S2)-lt
111
151
200
250
401
503
611
991
Απώλεια θερμότητας (ΔΤ 45Κ) kW/24H
1.7
2.1
2.8
3.1
5.1
5.3
6.5
8.3
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
95
95
95
95
95
95
95
95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη
110
110
110
110
110
110
110
110
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού MPa
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

TΥΠΟΣ
HT
D Ext.
ΤΥΠΟΣ
HT
D Ext.
FC1 160
FC2 160
101
101
60
60
FC0 800
FC1 800
FC2 800
194
194
194
99
99
99
FC0 200
FC1 200
FC2 200
121
120
120
60
60
60
FC0 1000
FC1 1000
FC2 1000
200
200
200
105
105
105
FC0 300
FC1 300
FC2 300
143
142
142
65
65
65
FC0 1500
FC1 1500
FC2 1500
219
219
219
120
120
120
FC0 400
FC1 400
FC2 400
141
141
141
75
75
75
FC0 2000
FC1 2000
FC2 2000
240
240
240
130
130
130
Catalog