bool(true)
    

Τι είναι η Σύμβαση Προμήθειας;

Είναι η Σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Α.Ε (ΕΠΑ Αττικής) και του πελάτη με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου και περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της τους  Γενικούς Όρους Σύμβασης Προμήθειας (Γ.Ο.Σ.Π.) με τις νόμιμες τροποποιήσεις τους, τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο υπηρεσιών και τιμών φυσικού αερίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη, ο οποίος δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και την Άδεια.

      bool(true)
    

Πότε ενεργοποιείται η Σύμβαση Προμήθειας;

Η Σύμβαση Προμήθειας θα ενεργοποιείται από και δια της ενεργοποίησης της Σύμβασης Σύνδεσης* και της χορήγησης κωδικού ΗΚΑΣΠ, ενώ η τιμολόγησή σας θα ξεκινά από την ημερομηνία τροφοδότησης του Σημείου Παράδοσης. Ο Πελάτης θα ειδοποιείται για τα σχετιζόμενα με τη Σύμβαση Σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο από την οικεία ΕΔΑ.
* Σύμβαση Σύνδεσης είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της οικείας Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) και του κυρίου του ακινήτου που χρησιμοποιεί ο πελάτης, ή του νόμιμου κατόχου του, ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, μετά την αποδοχή (έγκριση) από την πρώτη της Αίτησης Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που εμπεριέχονται σε αυτήν.

      bool(true)
    

Τι είναι η εγγύηση και γιατί προκαταβάλλεται;

Η εγγύηση είναι ένα ποσό που προκαταβάλλεται στην εταιρεία πριν την υπογραφή της σύμβασης και σας επιστρέφεται αν διακοπεί ή λήξει η σύμβαση. Έχει στόχο την εξασφάλιση της εταιρείας για την πληρωμή τυχόν μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής Φυσικού Αερίου. Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το αιτούμενο φορτίο που θα ζητήσετε, δηλαδή από την ισχύ της συσκευής που θα χρησιμοποιείτε. Η εγγύηση μπορεί να αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και της χρέωσης λογαριασμού κατανάλωσής σας.

      bool(true)
    

Μπορώ να καταγγείλω την Σύμβαση όποτε θέλω; Σε ποιες περιπτώσεις;

Μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση οποτεδήποτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας προς την εταιρεία. Ειδικά στην περίπτωση αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων της σύμβασης προμήθειας μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση εντός 30 ημερών από τότε που λάβει γνώση της αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων αυτής.

      bool(true)
    

Τι γίνεται μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου;

1. Σταματάει η παροχή Φυσικού Αερίου την ημερομηνία ολοκλήρωσης του αιτήματος διακοπής, από τον διανομέα του δικτύου (ΕΔΑ).

2. Η εταιρεία θα προβεί στην εκκαθάριση του λογαριασμού σας και θα σας αποστείλει τελικό λογαριασμό.