Το έργο παραδόθηκε και είναι πάρα πολύ καλό. Με όσους συνεργάστηκα όλοι τους είναι άψογοι επαγγελματίες. Από το Μιχάλη το Βενάρδο που κάναμε τις διαπραγρατεύσεις μέχρι του υδραυλικούς Μπάμπη και Παναγιώτη όλοι σωστοί επαγγελματίες. Ο Μιχάλης ήταν πάντα διαθέσιμος όποτε τον καλούσα και οι υδραυλικοί ευγενικοί, ήρεμοι, έδειχναν ότι κατέχουν το  αντικείμενο και καθαροί. Εγώ τους έλεγα “καλλιτέχνες”. Μπράβο σε όλους και στην εταιρεία για τους συνεργάτες της.